Kullanıcı Sözleşmesi
Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni
Bilgi ve Kalite Yönetimi
KLİNİKYA BİREYSEL KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. İşbu Bireysel Kullanıcı Sözlemesi’ne “Sözleşme” taraf olan ve Platform uygulamasında bulunan içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek kişiler “Danışan” olarak, Danışanların yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman veya klinik psikologlar “Danışman” olarak anılacaktır. Her ikisi birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır. 1.2. Danışan ve Danışman tek başlarına “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır. 1.3. Tarafları bir araya getirmek için çevrimiçi hizmet sunan KLİNİKYA ise işbu Sözleşme’de taraf sıfatı taşımamaktadır. 2. TANIMLAR 2.1. Klinikya ve/veya Platform: Klinikya, internet üzerinden danışmanla danışanı bir araya getirmek suretiyle, internet sitesi ve/veya mobil uygulama ile aracılığıyla sunulan çevrimiçi aracılık hizmetini ifade etmektedir. 2.2. Uygulama: Klinikya’ya ait, Klinikya adını taşıyan, online mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretli veya ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır. 2.3. Site: www.klinikya.com domain adına sahip internet sitesidir. 2.4. Ziyaretçi: Kişisel iletişim bilgilerini vermeden yalnızca çerez politikasında belirtilen çerezlerin kullanımı için belirtilen kişisel verilerinin işlenerek, bilgilenme amaçlı siteyi ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır. 2.5. Paket Hizmetleri: Klinikya tarafından site ve mobil uygulama üzerinden kullanıcılarına ücret karşılığında sunulan, içeriğinin Klinikya tarafından belirlendiği ve buna göre danışmanlık hizmetlerinin verileceği, kullanıcıların ücret karşılığı site ve mobil uygulama üzerinden alabileceği bireysel hizmet paketlerini ifade etmektedir. 2.6. Danışan: Klinikya internet sitesinden veya uygulamasında hesap oluşturarak Danışman tarafından sunulacak çevrimiçi psikolojik danışmanlık veya diyetisyen danışmanlık hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir. 2.7. Danışman: Klinikya sitesi veya uygulaması aracılığıyla uzman klinik psikolog ve diyetisyen sıfatına haiz olduğunu beyan eden ve bu beyanlarını resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) ispatlamış kişileri ifade etmektedir. 2.8. Kullanıcı: Site veya uygulama üzerinden üyelik oluşturup ödeme yapan ve paket satın alan ve işbu sözleşme ile hak ve yükümlülükleri kabul eden kişilerin tümüdür. 2.9. Danışmanlık Hizmeti: Danışman ile Danışan’ın Klinikya uygulaması aracılığıyla bir araya gelmesi suretiyle sunulacak olan çevrimiçi psikolojik danışmanlık ve diyet danışmanlığı hizmetini ifade etmektedir. 2.10. Kişisel Danışman Hizmeti: Klinikya uygulaması üzerinden Kullanıcılar tarafından satın alınacak olan ve kullanıcıya hastane süreçlerinin tamamında Arapça/Rusça/İngilizce seçeneklerinden birinde refakat edecek olan kişiyi ifade etmektedir. 2.11. Üyelik Şartları: Detayları işbu Sözleşme’de belirlenen ve Danışan’ın Platform’a üye olarak uygulamadan faydalanabilmesi için taşıması gereken şartları ifade etmektedir. 2.12. Online Ödeme Sistemi: Klinikya’nın anlaştığı ödeme aracısıyla danışanın satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetidir. 2.13. Online Ödeme Hesabı: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için, Klinikya’nın işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yönetilen “Ödeme Kuruluşu olan Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.” adlı ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabıdır. 2.14. Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. 2.15. Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder. 3. KONU VE AMAÇ 3.1 İşbu sözleşmenin konusu Klinikya tarafından bireysel kullanıcılara sunulan ve içerisinde psikolojik danışmanlık ve diyetisyen danışmanlığı hizmetlerinin beraber veya ayrı ayrı bulunduğu paket hizmetlerinin taraflarla ilgili hak ve yükümlülüklerinin detaylarının belirlenmesidir. 3.2 Sitede yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olunması ve Klinikya tarafından sitede duyurulan paketlerin ücretlerini ödemek suretiyle satın alınması gerekmektedir. Siteye üye olmak için kullanım ve gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. Danışmanlara soru sorabilmek, çevrimiçi görüşme yapabilmek ve danışmanlık almak için üyelik şarttır. 3.3 Kullanıcının Klinikya sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları belirlenir. Klinikya bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. 3.4 Kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul etmekle 3.4. Maddede sayılan ve sayılmayan ilgili sair tüm mevzuatlara uygun davranacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar uzman danışmanlar ile Klinikya sitesi veya uygulamasını devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya Klinikya tarafından onaylanmamış tüm işlemler bu kullanım sözleşmesinin kapsamı dışındadır. Bu konuda Klinikya bir sorumluluk kabul etmemektedir. 4. SÜRE VE KAPSAM 4.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Platform’a üye olmasıyla beraber başlar ve iptal edilmediği müddetçe 1 (bir) sene boyunca geçerli hukuki yapıyı oluşturur. 4.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın hesabının kapanması/kapatılmasıyla veya kullanıcının üyeliğini iptal etmesiyle birlikte sona erer. 4.3. İşbu Sözleşme’nin ilgili maddeleri, sözleşmenin sona ermesinden sonra da devam eder. 5. GENEL HÜKÜMLER 5.1 Klinikya, kullanıcıları ve danışmanları çevrimiçi platformda ve mobil uygulamasında bir araya getirir. Sitenin amacı, danışanların sitenin belirlediği paket ücretlerini ödemesi karşılığı olarak uzman danışmanlardan psikolojik destek, danışmanlık ve diyetisyenlik hizmetleri almaları aynı zamanda paket içeriğine bağlı olarak anlaşmalı kuruluşlardan indirimli sağlık hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla elektronik ortam sağlamaktır. 5.2 Kurulacak olan sözleşmesel ilişkisinin tarafları Danışan ve Danışman veya Kullanıcı ve Hastane olup Klinikya sadece Platform aracılık hizmetinden kaynaklanan yükümlülüklere sahiptir. 5.3 Platform hizmetlerinden faydalanmak üzere üyeliğini başlatan Danışan, Danışman ile arasında kurulacak olan sözleşmesel ilişki kapsamında işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen şartları tamamıyla kabul ettiğini beyan etmektedir. 5.4 Klinikya uygulamadaki her türlü içeriği veya uygulama içi hizmetlerini, paket içeriklerini ve paket fiyatlarını herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme veya kaldırma hakkına sahiptir ve bu hakkını saklı tutar. 5.5 Oturum randevusu alınabilmesi için öncelikle ilgili paket ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. 5.6 Klinikya üzerinden yapılacak her türlü bilgi, döküman, hizmet, yazı, ifade ve benzeri paylaşımlarla ilgili sorumluluk bu paylaşımları yapan Danışan veya Danışman’a ait olup içerikler hakkında Klinikya’nın denetim zorunluluğu veya herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. 5.7 Taraflar, Platform’un uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme veya bakım gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde Klinikya’nın hizmetin geçici olarak durdurulabilme yetkisini kabul etmektedir. 5.8 Randevu saatlerine riayet edilmemesi halinde ücret iadesi söz konusu olmayacaktır. Bu bakımdan geç kalan veya randevuya katılmayan Danışan ek süre veya ücret iadesi ya da sair bir talepte bulunamayacağını kabul eder. 5.9 Randevuların iptal edilmesi mümkün olup ancak randevu saatinden en geç 24 saat önce bildirilmesi kaydıyla sonuç doğuracaktır. Randevunun en geç 24 saat öncesinden iptal edilmesi halinde danışanın paketinde bulunan seans hakkından düşmeyecek olup, 24 saatten daha geç yapılan iptallerde danışanın paketinden seans görülmüş gibi düşülecektir. 5.10 Uygulamadan yapılan Kişisel Asistan Hizmeti alımlarında Kullanıcılar hizmeti iptal etseler dahi söz konusu hizmetin ücret iadesi bulunmamaktadır. 5.11 Uygulamada yer alan hizmet özellik bilgileri ile fiyat bilgilerinde hata olduğu takdirde Platform tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak düzeltme yapılmış bir biçimde güncelleme veya hizmet iptali yapılması mümkündür. 5.12 Danışman sözleşme karşılığı ödenecek ücretlerin kendi nam ve hesabına kabul edilmesi için Klinikya’yı yetkilendirmiş olup ödemelerin temsilci sıfatıyla Klinikya’ya yapılmasıyla birlikte Danışan’ın ödeme borcu sona erecektir. Ödeme işlemleri bakımından Klinikya mevzuat gereği yetkili sayılan ödeme hizmet sağlayıcılarından tercih ettiği ile çalışma hakkına, ödeme hizmet sağlayıcıyı değiştirme hakkına sahiptir. 5.13 Kişisel Asistan sözleşme karşılığı ödenecek ücretlerin kendi nam ve hesabına kabul edilmesi için Klinikya’yı yetkilendirmiş olup ödemelerin temsilci sıfatıyla Klinikya’ya yapılmasıyla birlikte Kullanıcı’nın ödeme borcu sona erecektir. Ödeme işlemleri bakımından Klinikya mevzuat gereği yetkili sayılan ödeme hizmet sağlayıcılarından tercih ettiği ile çalışma hakkına, ödeme hizmet sağlayıcıyı değiştirme hakkına sahiptir. 5.14 Kullanıcının paket satın aldığı dönem içerisinde bazı sağlık kuruluşları ile var olan sözleşmeleri iptal etme hakkı Klinikya’ya aittir. 5.15 Klinikya, işbu Sözleşmeyi zaman zaman, tamamen veya kısmen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir veya aynı şekilde bunlara ilişkin yeni şart ve koşullar uygulayabilir veya toplu olarak Güncellemeler yapabilir. Kural olarak, Güncellemeler, e- postalar göndererek veya ilgili platformlar vasıtasıyla duyurular yayınlanarak yapılacaktır ve duyuru tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 6. PLATFORM HİZMETLERİ 6.1 Danışman’lar tarafından sağlanacak olan hizmetin kalitesi veya niteliğine ilişkin Klinikya tarafından garanti veya nitelik vaadi verilmemekte olup böyle bir gerekçe ile Klinikya’ya sorumluluk yöneltilemez. Danışman’ın kusuru sebebiyle doğan zararlarda sözleşmenin tarafı olması sebebiyle Danışman bizzat sorumlu olup Klinikya’ya herhangi bir gerekçeyle rücu etme hakkı bulunmamaktadır. 6.2. Klinikya’nın içinde yayımlanan Danışman, Hastane, Doktor ve kalan sağlık kuruluşlarına ait bilgiler bizzat söz konusu taraflarca doldurulmakta olup Klinikya bilgilerin doğruluğu veya güncelliği hakkında bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bilgilerin güncel ve doğru hali Klinikya’ya bildirildiği takdirde gerekli değişiklikler gecikmeksizin yapılacaktır. 6.3. Klinikya, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahip olup Kullanıcı bu kapsamda Klinikya’nın içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. 6.4 Danışmanlar tarafından verilecek tavsiye, tedavi, yönlendirme, öneri veya benzeri davranışlar hiçbir şekilde Klinikya açısından bağlayıcılık arz etmeyeceği gibi sorumluluk kaynağı sayılmaz. 6.5. Klinikya kullanmış olduğu yazılımların güvenliği açısından her türlü tedbiri almayı ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmektedir. Ancak doğası gereği internet bağlantılı yazılım ve servisler için %100 bir güvenlik sağlanamayacak olması sebebiyle herhangi bir kusurun olmadığı –örneğin mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma halleri gibi Klinikya’nın inisiyatifi dışında gerçekleşen- durumlarda Klinikya’nın sorumluluğu gündeme gelmeyecektir. 6.6 Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, izinsiz olarak hesaplara girilmesi, hesapların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Klinikya herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Platform’a ya da link verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanılması ile Kullanıcı’nın Platform’u ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkında Klinikya’ya hiçbir şekilde gidilemeyeceğini kabul edilmektedir. 6.7 Kullanıcının satın almış olduğu paket içerisinden herhangi bir kurum veya danışmanın Klinikya bünyesinden ayrılması durumunda danışana para iadesi yapılmayacak olup, Klinikya tarafından ikame edilen kurum, kuruluş veya danışmanla paket içeriğine devam edilecektir. 6.8 Kullanıcı, Platform’da Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin ayıplı olup olmadığı, içeriği, teslim zamanı, listelenmesi yahut lisansa/ruhsata/izne tabi olup olmadığı, regülasyonu, niteliği, açıklamaların doğruluğu veya tamlığı da dahil olmak üzere Üçüncü Taraf Hizmetleri ile ilgili hiçbir konu hakkında Klinikya’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Klinikya’nın yalnızca aracı yer sağlayıcı olduğunu, Klinikya’nın herhangi bir şekilde Hizmet Sağlayıcılar’ın sunduğu Üçüncü Taraf Hizmetleri’nden ve/veya iş, işlem ve eylemlerinden sorumlu olmadığını kabul eder. 7. DANIŞMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 7.1 Danışman yüz yüze terapiler için geçerli olan etik kuralları da dâhil olmak üzere sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetine ilişkin geçerli tüm mevzuata ve meslek etiğine uymayı taahhüt etmektedir. 7.2 Danışmanlar tarafından, site içerisinde ve mobil uygulamada tıbbi teşhis ve tedavi uygulanmayacağı, bu yönde bir vaatte bulunamayacağı, reçete yazılmayacağı ve danışanların reçeteli ilaç almaya yönlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Danışan kendisine tedavi için ilaç yazılmasında ısrarcı ise danışman tarafından danışmanlık sona erdirilebilir. Klinikya aracı hizmet sağlayıcı işbu 5.2. maddede belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini denetleme yükümlülüğü altında bulunmadığı gibi bu hususta Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sıfatıyla hareket etmekte olup danışan danışman arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya sorumlusu değildir. 7.3 Danışman, Danışan’ın hastalık bilgilendirmesini yapması ve aksi takdirde bu sebeple danışmanlık hizmetinde hata riski oluşacağı konusunda Danışan’ı ilk görüşmeden itibaren aydınlatacaktır. 7.4 Danışmanların Danışanlarını Klinikya üzerinden vermiş oldukları profesyonel hizmetin gereklilik ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmeleri tamamen kendi sorumluluklarındadır. Söz konusu bilgilendirmenin yapılmaması hiçbir şekilde hukuki olarak Klinikya’yı bağlamayacaktır. Söz konusu bilgilendirmenin yapılmamasından doğan hiçbir sorun veya hukuki durumda danışan tarafından Klinikya’ya yönelik herhangi bir ithamda bulunulmayacaktır. 8. DANIŞANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 8.1. Danışan istediği zaman hizmet aldığı Danışman’ı değiştirebileceği gibi Platform üyeliğini sonlandırma imkânına da sahiptir. 8.2. Danışan siteye kaydolurken beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaş altı ziyaretçiler danışan olarak hizmet alamaz. Aynı şekilde danışman tarafından danışanın intihar, panik atak, nöbet geçirme gibi düşünce veya eylem içinde olduğu yönünde Klinikya’ya bilgi verilmesi halinde, üyelik kabul edilmez yahut daha sonradan anlaşılırsa üyelik derhal sonlandırılır. Kişisel bilgileri hakkında yanlış bilgi vererek psikolojik danışmanlık alan kişiler hakkında Klinikya’nın her türlü yasal işlem yapma hakkı mahfuzdur. Psikolojik danışmanlık esnasında danışanın 18 yaşından küçük ya da online psikolojik danışmanlık alması önerilmeyen kişilerden olduğuna ilişkin danışman tarafından Klinikya’ya bilgi verilmesi halinde psikolojik danışmanlık derhal sonlandırılır, danışan üyelikten çıkarılır ve danışanın Klinikya üzerinden veya aracılığıyla bir daha psikolojik danışmanlık alması engellenir. 8.3. Danışan’lar tercih ettikleri bir rumuz vasıtasıyla Danışman’lardan alacağı hizmet sırasında anonim kalma hakkına sahiptir. 8.4. Danışan, Danışman tarafından Platform aracılığıyla sunulan çevrimiçi psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerine ilişkin aşağıdaki hususların bilincinde olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir: a. Çevrimiçi danışmanlık yüz yüze hizmet yerine geçmemektedir. b. Çevrimiçi danışmanlık doğrudan veya dolaylı olarak teşhis veya tedavi amacı gütmediği gibi tıbbi bir tedavi hizmeti niteliği taşımamaktadır. 8.5. Danışan daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar ve kullanmış olduğu ilaçlar dâhil olmak üzere Danışman’ın sunacağı hizmet sırasında dikkate alması gereken her türlü bilgiyi eksiksiz olarak Danışman’la paylaşmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sorumluluk kusurları oranında Danışan ve Danışman üzerinde olup aracılık hizmeti sunan Platform’un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. 8.6. Danışan işbu Sözleşmede yer alan üyelik şart ve koşullarını eksiksiz bir biçimde taşıdığını beyan ve taahhüt etmekte olup aksi durumun anlaşılması halinde kendisine hizmet verilmeyeceğini ve olası tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul etmektedir. 8.7. Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle, Platform’da duyurulan danışmanlık ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. Danışan Platform’da yer alan ücretin herhangi bir zamanda tek taraflı olarak Klinikya tarafından güncellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 8.8. Danışan, Danışman tarafından kendisine sunulan hizmetin ayıplı olduğunu tespit ettiği takdirde Danışman’a durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Benzer şekilde Danışan, Danışman’un uzmanlığından şüphe ettiği veya hizmetin ayıplı olduğu durumlarda Klinikya’ya sunduğu Platform hizmetinin kalitesini koruyabilmesi için gecikmeksizin bilgi vermekle yükümlüdür. 8.9. Danışan aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder: a. Danışman’lara sosyal medya hesaplarından ulaşmak, mesaj atmak, herhangi bir suretle Platform izni olmaksızın haricen iletişime geçmek, b. Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi paylaşmak ve benzer fiiller, c. Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak, 8.10. Danışan işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde oluşacak zarardan sorumlu olduğunu ve Klinikya’yı da olası bir sorumluluktan kurtarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak Klinikya’nın aykırı davranış sergileyen Danışan’ları sistemden çıkarma ve engelleme hakları saklıdır. 9. ÜYELİK ŞARTLARI 9.1. Aşağıda yer alan şartları sağlamayan kişiler Klinikya’ya üye olamaz ve platform üzerinden Danışan sıfatıyla hizmet alamaz: a. 18 yaşını doldurmuş olmak, b. Fiil ehliyetine sahip olmak, c. Daha önce herhangi bir sebeple Üyelik’ten uzaklaştırılmamak, d. Yasal yükümlülükleri yerine getirmek, e. Ağır ruhsal bozukluk, psikoterapi gerektiren bir durum, ilaç tedavisi gerektiren psikiyatrik sorun, intihar eğilimi ve sair özellikler taşımamak. 9.2. Danışan, Üyelik kapsamında seçeceği kullanıcı adını genel ahlak kuralları ile başta telif, marka ve ticaret unvanı dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecek biçimde seçmekle yükümlüdür. 9.3. Danışan, Üyelik Şartları bakımından yanıltıcı bilgi verdiği takdirde, Danışman’ın hizmeti kesme hakkı bulunmaktadır. 9.4. Platform faaliyeti kapsamında aracılık hizmeti sağlayan Klinikya’nın yukarıda yer alan üyelik şartlarına ek olarak yasal veya ticari menfaat ve tercihler kapsamında üye kabulünde takdir hakkı saklıdır. 9.5. Danışan Platforma üye olurken paylaşması gereken ad, soyad, telefon, TC Kimlik No, e-mail adres ve talep edilecek diğer gerekli bilgilerin tam ve eksiksiz vermekle yükümlü olup bu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını taahhüt eder. Girilen bilgilerin eksikliği veya doğrulanamaması halinde Klinikya Danışan’a sunulacak hizmeti durdurma ve eksikliğin giderilmemesinde ısrarcı olunması halinde verdiği hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir. Bu şekilde sonlandırılmış üyelikler, kullanıcının kendi kusurundan kaynaklanması sebebiyle hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmayacaktır. 9.6. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Platform’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ya da sair nedenlerle Klinikya, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, hizmet özelinde kullanım kısıtı koyabilir yahut Sözleşme’yi tek taraflı olarak hiçbir neden göstermeksizin feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Klinikya’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz. 9.7. Kullanıcılar’ın; Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını, Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmeyeceklerini, Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmeyeceklerini, bu bilgileri kopyalamayacaklarını, silmeyeceklerini, değiştirmeyeceklerini ya da bu yönde denemeler yapmayacaklarını; Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, Klinikya ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunmayacaklarını; Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanmayacaklarını, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi gibi davranışlarda bulunmayacaklarını, Klinikya sunucularına erişim sağlanmaya çalışmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Yukarıda sayılan veya sayılmayan benzer davranışlarda bulunan kullanıcının tespit edilmesi halinde hakkında adli ve idari işlemler derhal Klinikya tarafından başlatılacak olup, Klinikya’nın maddi ve manevi tüm tazminat hakları saklıdır. 10. HİZMET BEDELLERİ VE ÜYELİK PAKETLERİ 10.1. Klinikya tarafından kullanıcılara sunulan paketlerin tamamı 1 (Bir) sene taahhütlü olup, paket içerisinde kullanıcıya sunulan terapi ve diyetisyen seans hakları aylık olarak yenilenecektir. Kullanılmayan seanslar bir sonraki aya aktarılamayacak olup, kullanıcının seans hakları her ay yenilenecektir. Kullanıcının kullanmadığı veya iptal ettiği ve iptal sonrası tekrar seans almadığı seansların ücretleri kullanıcıya hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir. 10.2. Klinikya tarafından sunulan hizmetler bakımından Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ğ fıkrası hükümleri uyarınca Tüketici bakımından cayma hakkının kullanılması ilgili kanun maddelerinin uygulama alanı mümkün olmamaktadır. 10.3. Kullanıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen ve Klinikya’da bulunan ücretli Paket hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödeyeceğini, ödeme yapmaması halinde hizmetin Klinikya tarafından durdurulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 10.4. Klinikya her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı hizmet bedellerinde meydana gelebilecek değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin Tüketici’den tahsil edileceği tarihe kadar üyeliğini iptal edebilir. Belirtilen süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen Tüketici yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. 10.5. Klinikya Kullanıcılarına internet sitesinde ilan ettiği ve duyurduğu farklı üyelik paketleri sunmaktadır. Bu üyelik paketlerinin isimleri ve/veya içerikleri Klinikya tarafından kullanıcılara site veya uygulama üzerinden duyurularak değiştirilebilecektir. 10.6. Klinikya Hizmet paketlerinin fiyatlarını internet sitesi ve uygulamada güncel olarak ziyaretçilere sunacaktır. 10.7. Kullanıcı satın almış olduğu paketlerin iade edilemeyeceğini kabul eder. 10.8. Kullanıcı bu üyelik paketlerini kredi kartı, banka kartı veya Klinikya’nın sunduğu diğer ödeme yöntemleri aracılığıyla satın alabilir. 10.9. Kullanıcılara üyelik paketlerini satın alırken ödeme ekranında varsa indirim kodlarını kullanmaları için seçenek sunulur. Kullanıcılara sunulan indirim kodları kişiye özel olup bir defaya mahsustur. Süresi geçmiş indirim kodları sitede veya mobil uygulamada kullanılamaz. Klinikya süresi geçmiş indirim kodunun kullanıldığını ya da birden fazla aynı kodun kullanıldığını tespit ettiği takdirde kullanıcıdan yasal faiziyle birlikte bedel talep etme hakkını saklı tutar. 10.10. Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin bedelinin ödenmesi kapsamında Kullanıcılar tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle Klinikya nezdinde saklanmamaktadır. Kullanıcı, ödeme hizmetlerine ilişkin talep ve şikayetlere dair Klinikya’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve herhangi bir sorun yaşaması halinde Klinikya’yı bundan sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. 10.11. Kullanıcıların satın aldıkları paketlerin geçerlilik süreleri ve şekilleri aşağıda belirtildiği şekildedir. a. Satın alınan paket içerisindeki terapi seansları aylık olarak ilgili ay içerisinde geçerli olacaktır. Kullanıcının terapi seans hakkını ay içerisinde içerisinde kullanmaması durumunda bu hakkını kaybedeceğini, bir sonraki aya aktarılmayacağını kabul eder. b. Satın alınan paket içerisindeki diyetisyen seansları aylık olarak ilgili ay içerisinde geçerli olacaktır. Kullanıcının diyetisyen seans hakkını ay içerisinde içerisinde kullanmaması durumunda bu hakkını kaybedeceğini, bir sonraki aya aktarılmayacağını kabul eder. c. Satın alınan paket içerisinde bulunan ve çeşitli sağlık kuruluşlarında indirim hakkında değişiklik yapılması hakkı Klinikya’ya aittir. İlgili sağlık kuruluşu tarafından yapılacak değişiklikler sebebiyle hiçbir şekilde Klinikya sorumlu tutulamayacaktır. 11. HİZMETİN ŞAHSİLİĞİ 11.1. Klinikya tarafından sunulan tüm danışmanlık hizmetleri Danışan’ın şahsına münhasır olup şahsilik arz etmektedir. 11.2. Paketi kullanıcı dışında 3. Kişilerin kullandığı tespit edilirse, Danışanın kullanmış olduğu tüm paket hakları iptal edilecek 11.3. Platformda yer alan kullanım paketleri tek bir Danışan’ın kullanımını kapsamakta olup kullanım hakkı hiçbir surette üçüncü bir şahsa devredilemez. 11.4. Her bir Danışan azami tek bir hesap açabilecek olup mükerrer açılan hesaplar herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Klinikya tarafından kapatılacaktır. 12. FİKRİ MÜLKİYET 12.1. İşbu Sözleşme uyarınca ziyaretçi, kullanıcı, danışan ve danışmanların site ve uygulama içerisinde gördükleri, oluşturdukları ve oluşturacakları tüm içerik, görsel, yazı vb. her şeyin fikri mülkiyet hakları Klinikya’ya aittir. 12.2. Hizmet içeriğinin tamamı, yazılımlar, konsept, tasarım, fotoğraflar ve diğer detaylara ilişkin olmak üzere her türlü telif, marka, patent ve diğer gayrımaddi haklar, işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı ile pay ve takip hakkı ve eserin topluma arzı yetkisi, eser sahibinin adının belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını menetme hakkı ve eser sahibinin eserin aslının malikine ve zilyedine karşı ileri sürebileceği haklar ve kullanım haklarını da kapsayacak şekilde yalnızca Klinikya Teknoloji Anonim Şirketi’ne ait olup Taraflar bunlara ilişkin kopyalama, izinsiz kullanım, çoğaltma, pazarlama, dağıtma, iletme, mühendislik, tersine mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 13. SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ 13.1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz addedilirse bu geçersizlik Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını kabul ve beyan etmektedir. 14. SÖZLEŞMENİN FESHİ 14.1. Klinikya dilediği zamanda Platform’u ve/veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak önceden bildirimde bulunmaksızın süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek ve/veya sona erdirebilecektir. Kullanıcı , Klinikya’nın bu yetkisini bildiğini, bu konuda Klinikya’ya hiçbir sorumluluk yüklemeyeceğini kabul ve beyan eder. 15. MÜCBİR SEBEP 15.1. İlgili Taraf’ın makul kontrolü ve gerekli özeni göstermesine rağmen önceden öngöremeyeceği ve önleyemeyeceği (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi vb.) mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar taahhütlerinin gereği gibi ifa edilememesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır. 15.2. Mücbir sebeplerin varlığı halinde, diğer Taraf’a 15 (on beş) gün içerisinde yapılacak bildirim ile Sözleşme hükümleri askıya alma; mücbir sebep durumunun üç aydan fazla sürmesi halinde ise Taraflar Sözleşme’yi hiçbir yükümlülük altında kalmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. 16. YETKİ VE UYGULANACAK HUKUK 16.1. Taraflar işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku’nun uygulanmasını ve her türlü uyuşmazlık çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemesi ile İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmiştir.